Termeni și condiții

I. Introducere

 1. Bine ați venit pe https://b-fit.ro

Acest website este deținut de S.C. BFIT TEAM SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în București, Sectorul 1, Strada Stockholm nr.14, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/1116/2021, Cod FIscal 43609873, cont bancar RO41BTRLRONCRT0585433301 . Dacă aveti orice întrebări sau dacă doriți să ne cereți mai multe informații cu privire la Termeni și Condiții, va rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@b-fit.ro

 

II. Politica de confidențialitate

 1. Prevederi Generale

Bfit respectă confidențialitatea clienților noștri, a utilizatorilor serviciilor noastre, celor care se interesează de produsele/serviciile noastre. Toate datele cu caracter personal primite  se folosesc pentru a desfășura relații contractuale și pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre. Protecția și securitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru Bfit. Protecția datelor cu caracter personal ale persoanei vizate este pentru Bfit o obligație căreia îi acordăm o mare importanță pe parcursul întregului proces. Asociații noștri sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal, respectând în același timp reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor.

 1. Temeiul legal pentru procesarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal o constituie Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”). RGDP prevede următoarele situații ca și temei legal de prelucrare a datelor cu caracter personal: 1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul RGPD se va face cel mai frecvent având în vedere lit (b) menționată mai sus precum și litera (e). Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse etc.). Prelucrarea datelor personale poate avea loc și în baza interesului nostru legitim sau al unei terțe părți și pentru interese dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

 1. Tipul datelor cu caracter personal

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor sau înregistrării de pe site-ul https://b-fit.ro, când raportați o problemă legată de website-ul nostru sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz. Pentru o cât mai bună experiență oferită de serviciile noastre vom efectua și prelucrări de date în mod automat. De fiecare dată când vizitați Website-ul nostru, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa de Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica Cookies;
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut pe site și numărul de vizualizări, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea paginilor, clicurile și traiectoriile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a ne contacta.

În unele cazuri, obținem datele dumneavoastră cu caracter personal (cum art fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul) de la terțe părți, precum parteneri de afaceri, subcontractanți de servicii tehnice, de plată și de livrare, agenții de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de servicii de cercetare de piață.

 1. Scopul prelucrării datelor personale

Scopul prelucrării datelor personale este de a oferi serviciile Bfit într-un mod cât mai bun oferind utilizatorilor o experiență cât mai placută și memorabilă. Folosim informațiile dumneavoastră numai cu acordul dumneavostră atunci când trimitem materiale prin email, text sau notificări, în funcție de setările contului tău sau ale sistemului tău de operare

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți website-ul nostru, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea website-ului nostru; pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare; pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra website-ul nostru în siguranță.
În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail contact@b-fit.ro

 1. Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud – ”cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Avem relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire pentru website-ul nostru și nu acordăm acestora drepturi de prelucrare a datelor cu caracter personal ce sunt stocate și/sau transmise pe/prin server, cu excepția scopurilor tehnice, de funcționalitate a programelor instalate pe server și a celor mandatate specific prin contract. Datele dvs.cu caracter personal pot fi scindate în scopul păstrării lor într-o manieră cât mai sigură. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale website-ului nostru. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 1. Transferul datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara Uniunii Europene („UE”) și Spațiului Economic European („SEE”). Când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din țara în care lucrați.
Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

 • decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
 • un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare;
 • sau clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.
 1. Durata prelucrării datelor personale

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata funrizării serviciilor Bfit De asemenea, și partenerii noștri cu care împărtășim datele tale le vor folosi doar pe perioada furnizării serviciilor sale. Atunci când fie ne vei solicita fie nu vor mai fi necesare și nu vom mai avea un temei legal pentru prelucrarea acestora le vom pseudonimiza în mod ireversibil astfel încât să nu poți fii identificat. Datele cu carcter personal care vor conduce la identificarea persoanei vor fi șterse din baza noastră de date.

 1. Drepturile asupra datelor cu caracter personal

a. Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15 RGPD)Persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, persoana vizată are dreptul la accesul acestor date cu informațiile aflate în art. 15 RGPD.

b. Dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor (art. 16 și 17. RGPD)Persoana vizată are dreptul să solicite rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc de la operator, fără întârzieri nejustificate, și dreptul de a completa datele cu caracter personal. Persoana vizată are dreptul să obțină ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la aceasta de la operator, fără întârziere nejustificată, dacă sunt îndeplinite condițiile art. 17 din RGPD, de ex. dacă datele cu caracter personale nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate.

c. Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 RGPD)Persoana vizată are dreptul să solicite restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre condițiile art. 18 din RGPD, de ex. persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite operatorului verificarea exactității datelor cu caracter personal.

d. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 RGPD)

În anumite cazuri, menționate în art. 20 din RGPD, persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal referitoare la aceasta într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal din parte operatorului căruia i-au fost furnizate datele, către un alt operator.

e. Dreptul la opoziție (art. 21 RGPD)

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 6 (1) litera (f) (prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de interes legitim), persoana vizată are dreptul, în orice moment, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la aceasta din motive legate de situația particulară în care se află. Bfit nu va mai prelucra datele cu caracter personal ale persoanei vizate, decât dacă dovedește că există motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate sau dacă contestă, exercită sau apără un drept în instanță.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor cu caracter personal (art. 77 RGPD)
Dacă persoana vizată consideră că Bfit a încălcat drepturile sale legate de protecția datelor cu caracter personal, atunci vă rugăm să ne contactați prin e-mail la contact@b-fit.ro pentru a încerca să găsim o soluție.
Timpul de procesare a unei astfel de cereri este de aproximativ 30 de zile lucrătoare. În mod excepțional Bfit poate prelungi termenul prevăzut mai sus cu încă 30 de zile lucrătoare. O a doua solicitare din partea unui utilizator cu privire la exercitarea drepturilor sale conform RGPD poate fi taxată de către Bfit pentru a acoperi costurile operaționale necesare acestei solicitări.
Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prevederile RGPD.

Autoritatea competentă pentru supravegherea datelor cu caracter personal în România este:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
RO – Sector 1, cod poștal 010336 București
Tel. +40.318.059.211
Fax. +40.318.059.602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 1. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Pentru orice sesizări privind datele cu caracter personal precum și pentru exercitarea drepturilor în temeiul RGPD ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail contact@b-fit.ro

   1. Schimbarea politicii de confidențialitate

Bfit își rezervă dreptul de a modifica politica de confidențialitate în mod unilateral orice modificare a acestei politici va fi publicată pe website. Continuarea folosirii Bfit după ce modificările sunt în vigoare, vom considera că ești deacord cu noua politică. Există posibilitatea ca numite modificări substanțiale să necesite consimțământul expres conform legii. În atare situații vom furniza o notă de informare sau vom cere în mod expres consimțământul dvs.

 

III. Politica Cookies

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, folosirea și administrarea “cookie”-urilor utilizate de website.
Atunci când vizitați website-ul vom colecta informații despre dumneavoastră utilizând programe denumite “cookies”, programe care salvează fișiere de mici dimensiuni pe echipamentul dumneavoastră.
“COOKIES” – ce reprezintă și cum sunt utilizate:

Cookie-urile asigură funcționarea corectă a website-ului și sunt programe (date) de dimensiuni foarte mici stocate pe computerul dumneavoastră care permit web server-ului nostru să vă “recunoască” (în fapt să identifice web browser-ul utilizat de dumneavostră), în sensul în care va ține minte acțiunile și preferințele dumneavoastră în timp.
Cookie (“browser cookie” sau “HTTP cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) și este instalat prin solicitare emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome).
Cookie-urile sunt create atunci când browserul folosit de către un utilizator afișează un anumit site web. Site-ul web transmite informații către browser, iar acesta creează un fișier text. De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou site-ul web, browserul accesează și transmite acest fișier către serverul site-ului web. Altfel spus, cookie-ul poate fi văzut ca un card de identificare a utilizatorului de Internet, care anunță site-ul web de fiecare dată când utilizatorul se întoarce pe site-ul respectiv.
Urmărirea cookie-urilor este utilizată de site-ul nostru pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizatorii utilizează site-ul nostru si pentru a-l îmbunătăți. Aceste cookie-uri sunt setate de Google Analytics, un serviciu terță parte pe care îl folosim. Accesează site-ul web Google privind confidențialitatea pentru informații despre modul în care Google utilizează datele.
Cookie-urile nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului. Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal și nu identifică personal utilizatorii de internet.
Un cookie este format din nume și conținut, durata de existență a acestuia fiind determinată, putând fi accesat din nou de webserver în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
Cookie-urile noastre nu rețin date cu caracter personal cum ar fi numele dumneavoastră. Tratăm cu seriozitate protectia datelor cu caracter personal – întotdeauna monitorizăm și îmbunătățim modul în care le putem proteja. COOKIES – funcționalitate și avantaje:

Cookie-urile au rolul de a facilita accesul și livrarea serviciilor personalizate fiecărui utilizator care accesează Website-ul, prin ajustarea anumitor setări și funcționalități oferite (e.g. limba, țara etc.). Cookie-urile nu sunt virusi și ne permit să vă furnizăm o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și intereselor utilizatorilor. Cookie-urile, pe baza informațiilor pe care le adună despre utilizatori, ne permit să ne eficientizăm Website-ul astfel încât acesta să fie cât mai ușor accesat, și de asemenea cresc gradul de eficiență a publicității online și, nu în ultimul rând, pot permite aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit mix pentru a face navigarea mai utilă Neacceptarea Cookie-urilor

Toate web browser-ele moderne vă dau opțiunea să nu acceptați cookie-urile. Trebuie să tineți cont de faptul că dacă nu acceptați cookie-urile este posibil ca anumite pagini de pe Website să nu funcționeze optim.
De exemplu, dacă ștergeți cookie-urile de pe dispozitivul dumneavoastră, toate preferințele pe care le-ați configurat pentru website-urile pe care le vizitati (inclusiv https://bfit.ro ) se vor pierde, cum ar fi preferința de limbă română.
Pentru modificarea preferințelor dumneavostră în ceea ce privește cookie-urile vă recomandăm, ca funcție de web browser-ul utilizat, să actionați conform următoarelor ghiduri:

Informații Adiționale despre Cookies

Dacă doriti să aflați cum să opriți site-urile web să utilizeze cookie-uri pentru a-și aminti ce site-uri vizitați, selectați browser-ul din listă. Aceasta vă va duce pe pagina respectivului browser, unde puteți administra cookie-urile și datele privind Website-ul:

   • Chrome
   • Firefox
   • Internet Explorer
   • Safari

Dacă vă modificați setările privind cookie-urile din browser, experiența dumneavoastră cu noi nu va fi monitorizată.
Puteți găsi informații adiționale privind controlul și ștergerea cookie-urilor la următoarele surse:

 

IV. Modul de soluționare al litigiilor

B-fit va încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ce ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii române. Ca urmare a Regulamentului (UE) NR. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, Bfit pune la dispoziție Utilizatorilor/Utilizatorilor Autorizați, metode alternative de soluționare a eventualelor litigii între aceștia și Bfit.

Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile la următorul link:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

Baza legală
Pentru mai multe informații, puteți accesa:

   • Regulamentul (UE) NR. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum);
   • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
   • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
   • Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii;
   • Legea nr. 148/2000 privind publicitatea;
   • Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă;
   • Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;
   • Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
   • Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
   • Ordinul nr. 72/2010 al presședintelui ANPC, Constantin Cerbulescu, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 164/15.03.2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor.

 

IV. Politica de livrare si retur

Odata cu finalizarea platii online, accesul la contul de utilizator se va efectua imediat.
Deoarece fiecare cont necesita caracteristici speciale in functie de obiectivele fiecaruia, ne rezervam dreptul de a crea planurile de antrenamente si nutritie intr-un termen de maximum 72h de la efectuarea platii.
Comanda pentru programul de antrenament poate fi anulata in termen de 48h de ore de la achizitia programului, in caz contrar contravaloarea abonamentului nu va mai putea fi restituita.
Pentru a efectua anularea, va rugam sa ne trimeti un email la adresa hello@bfit.ro

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.